Product Brochure

  • Antmed 1мл, 3мл, 5мл Луер-лок вакцина шприцтеринин брошюрасы
  • Antmed жогорку басымдуу шприц брошюрасы
  • Antmed басым бириктирүүчү түтүк брошюрасы
  • Antmed бир жолу колдонулуучу басымын өзгөртүүчү брошюрасы
  • Antmed CT эки баштуу контрасттык медиа инжектордук брошюрасы
  • Antmed CT бирдиктүү контрасттык медиа инжектордук брошюрасы
  • Antmed DSA контрасттык инжектордук брошюрасы
  • Antmed MR контрасттык инжектордун брошюрасы-
  • Antmed жогорку басымдагы IV катетердик брошюрасы
  • Antmed PTCA брошюрасы